בעולם התקשורת הלא-ישירה של ימינו (עיתונות כתובה, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט), הבנת המציאות הנה פועל יוצא של השתלטות "המדיה" (התקשורת בכלל, והטלוויזיה בפרט) על חיינו.


המדיה מתפקדת כמו קליידוסקופ של סיפורים המשתנים בלא הרף, כשכל אחד מהם מעצב מציאות חלקית ותורם להבנה של המציאות הכוללת.


על כן חברות, אנשי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים, משקיעים הון עתק כדי למתג ולפרסם את עצמם במדיה.
כמנכ"ל "אניתיאה" המרכז שאיתך בשביל החיים, קבעתי כלל אסטרטגי בל יעבור:
"אניתיאה" תשאף להגיע למדיה על סמך פעילותה ולא תפרסם במדיה בתשלום.
המדיה תגיע אל "אניתיאה" מתוך סקרנות למצוינות המאפיינת את פעילותה.

ואמנם כך קרה ויקרה....
הסכיתו קראו, הקשיבו, צפו והתרשמו.